تو یادت نیست، یه روزاییم بود درمون هم بودیم نه درد هم...| ویکی پدیا فارسی

تو یادت نیست، یه روزاییم بود درمون هم بودیم نه درد هم...

بدیش اونجاست که به همه چی عادت میکنیم...

به کم کم پَست شدن!

به گم شدن و کمرنگ شدن...

به اینکه بیشتر از اینکه خودمون باشیم، کسی باشیم که "ما" نیست!

سخته.

درک نشدن سخته. کسیو نداشتن سخته. تنها بودن سخته.

دور بودن از اون چیزی که میخوای باشی و نیستی...سخته.

چرا تموم نمیشه این قصه ی پر غصه؟